certifikace ekologického zemědělství

Produkce potravin

Bez zemědělství bychom neměli potraviny – produkce potravin tak tvoří základ každé společnosti. ABCERT svým zákazníkům nabízí dlouholeté zkušenosti a znalosti při certifikaci ekologicky vyráběných potravin, která se opírá o soukromoprávní standardy a národní i mezinárodní legislaturu. U potravin vyráběných konvenční cestou se kontroluje jejich bezpečnost, dodržování všech předpisů na ochranu práce, ochranu zvířat a životního prostředí, a to vše s cílem zajistit jejich kvalitu.