certifikace ekologického zemědělství

Dovoz

Zvyšující se poptávka spotřebitelů po bio-produktech je ve velké míře uspokojována dovozem těchto výrobků ze zahraničí. I v mimoevropských zemích se dodržováním velmi přísných výrobních a zpracovatelských standardů daří dosahovat kvality požadované pro bio-produkty v Evropě. U importovaného zboží kontroluje ABCERT splnění všech požadavků podle Nařízení Rady (ES).