certifikace ekologického zemědělství

Krmiva

Používaná krmiva ovlivňují ve velké míře výslednou kvalitu potravin živočišného původu: kvalitní krmiva přispívají k tomu, aby se v živočišných produktech neobjevily látky škodlivé zdraví člověka. Dodržováním Nařízení Rady ES a standardů pro zajištění kvality bude již na začátku potravinového řetězce zajištěna vysoká kvalita potravin! ABCERT pomáhá svým zákazníkům při certifikaci těchto standardů.