certifikace ekologického zemědělství

Co si připravit na vstupní kontrolu

Před první vstupní kontrolou je nutné zaslat do kanceláře ABCERT AG podepsanou smlouvu o kontrole a certifikaci (2 vyhotovení) a dále ohlášení činnosti (1 vyhotovení). Vše je možné stáhnout na našich internetových stránkách. 

 

Připravte si prosím následující podklady v kompletním rozsahu a s aktuálním údaji:

Co si připravit na pravidelnou kontrolu

Snažíme se, i ve Vašem zájmu, kontroly provádět co nejefektivněji, přičemž nám můžete být nápomocen/na tím, že si připravíte následující podklady:


Po provozech s chovem zvířat dále požadujeme následující podklady:

V podnicích, které se zabývají i zpracováním (i když probíhá u subdodavatelů), vyžadujeme receptury, dodací listy a záznamy o zpracování.