certifikace ekologického zemědělství

ABCERT se představuje

Společnost ABCERT vznikla v Německu jako jedna z prvních organizací zaměřujících se na kontrolu ekologického hospodaření a bioprodukce. Jako certifikační orgán je ABCERT i spolehlivým partnerem s velkým inovačním potenciálem, který svým zákazníkům nabízí kompetentní a nezávislé služby.

Jen v Německu spoléhá na certifikaci ekologického zemědělství udělenou společností ABCERT a dalšími certifikačními orgány více než 10 000 zákazníků.

Vedle pobočky v Itálii provozuje společnost ABCERT od roku 2006 i pobočku v České republice, která nabízí všem českým zákazníkům účinnou, flexibilní a rychlou pomoc.

Akreditace podle normy EN 17065 (požadavky na certifikační orgány)  zaručuje neutralitu a objektivitu certifikace ABCERT.

Novinky

6.10.2018

Zemědělský svaz České republiky zve na seminář Zemědělská prvovýroba a ekologické zemědělství, který se uskuteční 10. října v Příbrami. Podrobnosti najdete v programu zde.


27.8.2018


24.7.2018

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/949 ze dne 3. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


5.6.2018

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců si vás dovoluje pozvat na 17. ročník konference ekologického zemědělství BIOAKADEMIE 2018. Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. června na Střední zemědělské a Střední odborné škole v Poděbradech.

Program najdete zde.


21.5.2018

Rádi bychom Vás pozvali na 1. ze 4 seminářů na téma “Participativní způsoby záruky kvality potravin”, který se uskuteční 14. června 2018 od 9:30 - 15:30 hod. na Toulcově dvoře v Praze (Kubatova 1, Praha 10). 

POZVÁNKA


14.3.2018

Katedra obecné zootechniky a etologie a Katedra rostlinné výroby
ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství a Compassion in World Farming (CIWF)
 
Vás srdečně zvou na celodenní seminář
PRŮMYSLOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, VÝŽIVA LIDSTVA A VYMÍRÁNÍ DRUHŮ
 
pořádaný 27. března 2018 od 9 do 18 hodin v posluchárně prof. Julia Stoklasy (AII).

Kompletní program najdete zde


20.2.2018

Zveme Vás na seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a příznivce ekologického zemědělství.


Témata semináře:

  1. Legislativní změny v  nařízení Rady a nařízení Komise
  2. Chystající se nové nařízení o EZ – o čem bude?
  3. Nejčastější neshody a chyby při kontrolách
  4. Dotační tituly 2018
  5. Situace EZ v České republice
  6. Diskuze

Semináře se uskuteční:

Začátek semináře – 9:30. Předpokládané ukončení semináře -  13:00. V průběhu bude poskytnuto malé občerstvení.

Pozvánka


22.12.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2329 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


19.12.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu


19.12.2017

V odkazu "Dokumenty" naleznete náš ceník na rok 2018


20.11.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1862 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


19.10.2017

Zveme na čtvrtý ze seminářů z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.

Téma: KRÁTKÉ DISTRIBUČNÍ CESTY, nové cesty spolupráce zemědělců a spotřebitelů

Místo konání: Svobodný statek na soutoku
České Kopisty 5, 412 01 Terezín | GPS: 50.524648N, 14.166732E

Program:
9.00 - 9.15 prezence
Dopolední praktický blok s exkurzí
9.15 –10.15 Představení účastníků a diskuze nad stavem pěstování a odbytu
biozeleniny u nás
10.15 –11.15 Svobodný statek na soutoku - Statek a jeho odběratelé jako jeden
organismus, Jaroslav Lenhart
11.15 –12.15 Komunitou podporované zemědělství - víc než odbyt, Jan Valeška
12.15 - 13.15 oběd
Odpolední teoretický blok

13.15 – 14.15 VG Dresden příklad úspěšné sítě družstevních obchodů s biopotravi-
nami v Drážďanech, Barbora a Matthias Swarzwälder

14.15 – 15.15 AuenHof - rozmanitost cest při distribuci od pěstitele formou vlastní
velkoobchodní cesty, Katrin Leipacher (velkoobchodnice), Oliver Leipacher
(zelinář)
15.15 - 16.15 Spolek obŽIVA – víc než spolkový obchod s biopotravinami, Jan Valeš-
ka
16,15 - 16.30 diskuze a závěr

Přihlášky do 27.10.2017 emailem na martina.cechova@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 607 563 041.  Seminář je bezplatný, dopravu na místo si hradí každý účastník sám.
Občerstvení zajištěno. Změna přednášejících možná.


12.10.2017

V sobotu 14. října Vás zveme na jihlavský BIOJARMARK, který se uskuteční od 9:00 do 15:00 hodin v parku na Náměstí Svobody v Jihlavě. Nakupte bioprodukty přímo od farmářů!

Pozvánka


10.10.2017

Zveme na čtvrtý ze seminářů z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.

Téma: BALENÍ BIOPOTRAVIN, od legislativy až po distribuci zákazníkům
Termín: 12.10.2017
Čas: 9.00 – 16.30
Místo konání: České ghíčko s.r.o, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto | GPS: 49.954865N, 16.142257E

Program:
9.00 - 9.15 prezence
9.15 –12.15 České Ghíčko - představení firmy a exkurze do provozu, Andrea Dostálová, spolumajitelka firmy České Ghíčko
12.15 –12.30 oběd
12.30 –13.00 Trendy v balení potravin, Kateřina Kolářová, SYBA, obalový institut
13.00 –14.00 Etiketa - co vše musí obsahovat dle zákonných nařízení, MVDr. Dana Třísková, MZe, odbor potravinářský
14.00 –14.15 coffee break
14.15 –15.15 Obal prodává – zkušenosti z praxe, etikety s příběhem, Mgr. Diana Benšová
15.15 –16.15 Realita bez obalu, Šárka Michalcová, provozovatelka bezo-balového obchodu ve Vysokém Mýtě
16.15 –16.30 diskuze a závěr

Přihlášky do 11.10.2017 emailem na martina.cechova@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 607 563 041.  Seminář je bezplatný, dopravu na místo si hradí každý účastník sám.
Občerstvení zajištěno. Změna přednášejících možná.


4.9.2017

Dovolujeme si vás pozvat na seminář z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.
Jedná se o seminář ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY, základní požadavky a pravidla na zpracování, který ocení nejen ekologičtí zemědělci. Pozvánku s programem najdete zde