certifikace ekologického zemědělství

ABCERT se představuje

Společnost ABCERT vznikla v Německu jako jedna z prvních organizací zaměřujících se na kontrolu ekologického hospodaření a bioprodukce. Jako certifikační orgán je ABCERT i spolehlivým partnerem s velkým inovačním potenciálem, který svým zákazníkům nabízí kompetentní a nezávislé služby.

Jen v Německu spoléhá na certifikaci ekologického zemědělství udělenou společností ABCERT a dalšími certifikačními orgány více než 10 000 zákazníků.

Vedle pobočky v Itálii provozuje společnost ABCERT od roku 2006 i pobočku v České republice, která nabízí všem českým zákazníkům účinnou, flexibilní a rychlou pomoc.

Akreditace podle normy EN 17065 (požadavky na certifikační orgány)  zaručuje neutralitu a objektivitu certifikace ABCERT.

Novinky

13.2.2015

Semináře 2015


10.2.2015

Metodický pokyn č. 1/2015, kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu


10.1.2015

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1287/2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


5.8.2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu


30.4.2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 355/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


16.4.2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naří­zení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu


11.2.2014

Pozvánka na seminář 2014 


20.12.2013

Aktualizované a souhrnné vydání metodických pokynů

Nový ceník Abcert pro rok 2014


13.7.2013

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 567/2013 o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 586/2013 o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy


12.7.2013

Metodický pokyn č. 1/2013, kterým se stanovují specifická pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství vzhledem k platným legislativním předpisům a s ohledem na reálnou zemědělskou praxi


9.5.2013

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci


22.3.2013

BIOSTYL PRAHA 19.4.-21.4.2013 - Mezinárodní veletrh zdravé výživy a životního stylu v Praze, přijďte nás navštívit i naše firma bude na veletrhu

více info na www.festivalevolution.cz


13.3.2013

Prováděcí nařízení komise (EU) č. 125/2013, kterým se mění nařízení (ES) č.1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


22.2.2013

Pozvánka na seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a příznivce ekologického zemědělství.


2.11.2012

Metodický pokyn č. 7/2012 - Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov